Výše příspěvků zůstává stejná.

Číslo účtu se mění.

1024183184/6100

Za měsíc srpen se neplatí.